Foto Sumqayit.tv

Məhəmməd Nadir İlqar oğlu Rzayev 18 noyabr 1994-cü ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açıb

Foto Sumqayit.tv